Darse Qruan - 7th Class

Tafseer of Surah Al Feel and Surah Quraish

Lecture Notes
Suratul Al-Feel and Quraish

 

   

Darse Hadith - 7th Class

Hadith: What is taqwa?

Lecture Notes

 

 

Darse Qruan - 8th Class

Tafseer of Surah Al Humazah

Lecture Notes

 

   

Darse Hadith - 8th Class

Hadith: Sabr

Lecture Notes

 

 

Darse Qruan - 9th Class

Tafseer of Surah Al Asr

Lecture Notes

 

   

Darse Hadith - 9th Class

Hadith: Tawwakkul

Lecture Notes